Design ERA  
Software Suite for the Apparel Decoration

Sierra Technology Group S.A.

Stitch ERA

Představení produktů

Stitch Era je software navržený pro vyšívací činnosti.

Stitch ERA má všechny potřebné nástroje pro správu a navrhování výšivek včetně editace stehů, pokročilé editace stehových bloků, tvorby nápisů (písmy true type a digitalizovanými fonty), auto-digitalizace, pokročilé digitalizace, výstupu ve formátu pro vyšívací stroje a převodu kódování.

Stitch ERA má všechny nezbytné vlastnosti pro slučování a přizpůsobování vzorů a vytváření vyšívacích designů z naskenovaného obrázku nebo skicy pro různé značky a modely vyšívacích strojů.

Tento produkt je také součástí balíčku Design ERA. Některé jeho vlastnosti, které lze uplatnit v souvislosti s ostatními produkty (úprava grafických souborů, zpracování vektorových souborů, vektorizace, export do grafických souborů, atd.).

Stitch ERA je produktová řada značky. Když se řekne Stitch ERA obvykle myslíme Stitch ERA Liberty, která má nejvyšší úroveň softwaru. Ale produktovou řadu představují:

 

Stitch ERA Essentials

Splňuje požadavky pro správu vzorů, převod kódování, stehové edice a vyšívání nápisů. Spíše se používá ke sdružování a přizpůsobení uložených vyšívacích vzorů.

Stitch ERA Lite

Jeho součástí jsou všechny funkce předchozí úrovně. Navíc nabízí tvorbu vyšívacích vzorů automaticky od jasných grafických obrazů (rastrového nebo vektorového). Obsahuje také editaci objektů (tvar a výplň objektů).

Stitch ERA Liberty (nebo také: Stitch ERA, SEL)

Jeho součástí jsou všechny funkce předchozí úrovně. Navíc nabízí širokou škálu nástrojů, s nimiž můžete vytvářet ty nejúžasnější umělecké výšivky jako profesionální designéři. Uživateli a jeho představivosti jsou k dispozici doslova miliony možností.

Stitch ERA Universal

Tento úžasný člen rodiny Stitch ERA je pro koncového zákazníka zdarma a je využíván tisíci uživateli.  Má většinu vlastností, které naleznete u Stitch ERA Liberty, ale také obsahuje některá velmi důležitá omezení. Maximální počet stehů pro jeden vzor je 40 000, počítač musí být během práce v programu připojen k internetu, okno programu obsahuje reklamní sdělení a jeho součástí je méně systémových komponentů než má Stitch ERA Liberty. Mnoho uživatelů pro koupi Stitch ERA Liberty a Stitch ERA Universal si nainstalovali do ostatních počítačů, neboť soubory vytvořené v Stitch ERA Universal jsou plně kompatibilní se Stitch ERA Liberty. Více informací o Stitch ERA Universal je k dispozici na www.FreeSierraSoftware.com.

Poznámka:

Produkt je často aktualizován bez předchozího oznámení, což může zapříčinit, že ukázky na těchto stránkách neodpovídají zcela přesně poslední verzi. Některé obrázky a animace mohou být vytvořeny v jiném produktu a mohou obsahovat i jiné funkce, než je ta, kterou májí znázorňovat, ty nemusejí být v daném produktu zahrnuty.Zeptejte se svého prodejce na vlastnosti produktu a ujistěte se, že obsahuje vámi požadované vlastnosti ještě dříve, než uskutečníte nákup. Doporučujeme nejdříve vyzkoušet software Stitch Era Universal, který je zdarma, abyste mohly produkt zhodnotit. Doporučujeme sehnat si pouze poslední verzi produktu a získat ji pouze od autorizovaného distributora.

Servisní středisko

Registered User?
Login into the
Service Center

VšePoslední novinky

Design era v 17, přichází odhalení!

U nové verze jsme zdokonalili spoustu vlastností programu, takže budete moci využít produktivnějších nástrojů kompatibilních s novými technologiemi.

VšeVýstavy

Prague Patchwork Meeting 2017

31.3. - 2.4.2017

Náš tým se zúčastnil mezinárodní patchworkové výstavy v Praze. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout a navlastní kůži vyzkoušet naše šicí a vyšívací stroje i řezací plotry nebo se nechat odborně prošlolit na tvorbu výšivek ve Stitch ERA.

 
Legal notes Copyright © 2015 – Sierra Technology Group S.A., Překlad a zastoupení pro ČR - ONESOFT s.r.o.